صفحه ي اصلي         درباره ي ما          تماس با ما

 

نكات ايمني

مقالات

عملكرد آسانسور

شرايط قرارداد

 قرارداد نگهداري

مناطق تحت پوشش

جنرال سرويس

سرويس ماهيانه

شركت سرويس ونگهداري آسانسور پاسارگاد

 

 

آسانسور پاسارگاد

   شركت آسانسور پاسارگاد در سال 1388 با هدف ارئه ي خدمات تخصصي در زمينه ي تعمير و سرويس انواع آسانسور هاي خانگي ، اداري و صنعتي تاسيس گرديد.

   اين شركت كليه فعاليت هاي خود را در حوزه ي عقد قرار داد هاي نگهداري آسانسور متمركز كرده است و بر خلاف اكثر شركت هاي فروشنده و نصاب آسانسور كه تعمير و رفع خرابي آسانسور را نيز در كنار فعاليت اصلي خود انجام مي دهند به صورت 100% تخصصي تنها در زمينه ي سرويس و نگهداري آسانسور فعاليت دارد.

   در صورتي كه آسانسور به صورت ماهيانه سرويس گردد ، زوغن كاري شود ، ترمز ها كنترل شوند ، قطعات متحرك آچار كشي شوند و خرابي هاي جزئي برطرف گردند علاوه بر بالا رفتن ايمني احتمال خرابي آسانسور به طور قابل توجهي پايين خواهد آمد و چون از بروز مشكلات و خرابي هاي اساسي جلوگيري به عمل خواهد آمد در هزينه هاي آسانسور نيز صرفه جويي بسيار زيادي صورت خواهد گرفت.

   اين شركت در كليه نقاط تهران بزرگ اعم از غرب تهران ، شرق تهران ، شمال تهران ، جنوب تهران و مركز تهران فعاليت دارد.

 

شركت سرويس ونگهداري آسانسور پاسارگاد

 

برچسب ها :خرابي آسانسور ، رفع خرابي آسانسور ، تعميرات آسانسور ، تعمير آسانسور ، تعمير و نگهداري آسانسور  سرويس آسانسور ، سرويس و نگهداري آسانسور ، تعميراتي آسانسور ، تعمير نگهداري آسانسور ، آسانسور سازي ، تعمير كار آسانسور ، خدماتي آسانسور ، رفع عيب آسانسور ، خدمات آسانسور ،  شركت خرابي آسانسور ، شركت رفع خرابي آسانسور ، شركت تعميرات آسانسور ، تعمير آسانسور ، شركت تعمير و نگهداري آسانسور  شركت سرويس آسانسور ، شركت سرويس و نگهداري آسانسور ، شركت تعميراتي آسانسور ، شركت تعمير نگهداري آسانسور ، آسانسور سازي ، تعمير كار آسانسور ، شركت خدماتي  آسانسور ، شركت رفع عيب آسانسور ، شركت خدمات آسانسور ، مركز خرابي آسانسور ، مركز رفع خرابي آسانسور ، تعميرات آسانسور ، تعمير آسانسور ، مركز تعممير و نگهداري  آسانسور ، مركز سرويس آسانسور ، مركز سرويس و نگهداري آسانسور ، مركز تعميراتي آسانسور ، مركز تعمير نگهداري آسانسور ، مركز آسانسور سازي مركز تعمير كار آسانسور ، مركز خدماتي آسانسور ، مركز رفع عيب آسانسور ، مركز خدمات آسانسور ،سرويس كار آسانسور ، مامور سرويس آسانسور ، شركت پاسارگاد ، شركت آسانسور پاسارگاد

 
 

2013 Pasargad Elevator, All Rights Reserved.    
Designed by Tehranvila Technical Office